Artikel Af Rikke Rye Hahn. Tidskriftet kan bestilles her:

http://dpf.dk/produktkategori/erhvervspsykolog

Med udgangspunkt i praksis ses på, hvordan man skaber en “selvudviklende organisation”, som innovativt imødekommer og forudser omverdenskrav, samtidig med at medlemmerne trives. Det er artiklens overordnede pointe, at “Den selvudviklende organisation” ikke er en tilstand – men snarere en bevægelse.

Klik linket nedenfor for resume:

DEN SELVUDVIKLENDE ORGANISATION – Et dynamisk jobcenter i en dynamisk verden – en praksisorienteret erhvervspsykologisk tilgang til organisatorisk læring