Bliv en mere målrettet og effektiv terapeut, behandler, rådgiver eller mentor!
Arbejder du med at hjælpe og vejlede klienter, patienter, borgere eller elever, så er den Kognitiv Metode et yderst effektfuldt og veldokumenteret redskab.
Uddannelsen sigter mod at styrke og udvikle dine personlige og faglige kompentencer. Gennem uddannelsen erhverver du dig en metode, der er konkret og brugbar, når der skal handles i og skabes forandring.

Hvad lærer du?

Du lærer f.eks. at identificere de automatiske, kritiske og negative tanker, som definerer en given lidelse. På den måde bliver du bedre til at afdække og beskrive, men erhverver dig også metoder, der anvendes af psykologer og psykiatere i behandlingen af den givne lidelse.
Kognitiv metode har i flere forskningsundersøgelser vist sig at være den mest effektive metode inden for al terapi. Den anvendes derfor i stigende grad af psykiatere, psykologer og terapeuter herhjemme, fordi den vinder stadig større anerkendelse hos eksperter og praktikere, der i større eller mindre grad og i forskellig form, arbejder med mennesker til daglig.
Kognitiv metode har nemlig vist sig ikke kun at være behandlingsdygtig over for de fleste psykiske problemstillinger. – Den anvendes på tværs af fagområder og kulturer. Derfor ønsker vi hos DambyHahn at delagtiggøre flere i den kognitive metode.
Antagelsen, der ligger til grund for kognitiv metode er, at vores følelser bestemmes af tænkning og adfærd. Hvis man derfor kan identificere destruktive tanker og destruktiv adfærd, kan man med passende indsats erstatte disse med mere realistiske og hensigtsmæssige tanker og adfærd.
Med kognitiv metode vil du blive i stand til:
• At identificere en psykisk problemstilling og/eller tilstand
Fordi du lærer at identificere uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre generelt. Dette er et meget effektivt udredningsværktøj for dig, der arbejder med mennesker.
• At motivere
Fordi du lærer at motivere til ejerskabsfølelse for egen proces – ud fra din borgerens forudsætninger. Du lærer teknikker til at tydeliggøre borgerens eget ansvar for egen udvikling ud fra simple motivationsredskaber.
• At skabe varig forandring hos borgeren
Fordi du assisterer borgeren i at blive i stand til at skabe varige, konkrete og målbare forandringer i vedkommendes tilstand og tilværelse som sådan.

Uddannelsen

Uddannelsen i kognitiv metode forløber sig over 8 måneder. Formålet er at kvalificere deltagerne til at kunne arbejde på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag.
Efter forløbet vil den enkelte være i stand til at anvende den kognitive teori, metoder og teknikker i det daglige arbejde.
Undervisningen vil være en blanding af teori, erfaringsudveksling, praktiske cases samt træning i anvendelsen af kognitive teknikker. Det er muligt at medbringe og arbejde ud fra egne cases, under forudsætning af, at de anonymiseres ift. varetagelse af tavshedspligt.
Forløb
Uddannelsen er tilrettelagt som 8 moduler med et temamodul 1 gang om måneden a 3 dage. Der er således 14 undervisningsdage, 7 dage med grupperefleksion og tilknyttet vejleder og endelig 2 dage til udarbejdelse af synopsis og endelig 1 eksamensdag. 24 dage ialt.
Målgruppe
• Socialrådgivere
• Jobkonsulenter
• Lærere
• Sygeplejersker
• Pædagoger
• Psykologer, der hidtil ikke har erfaring med retningen, men ønsker det fremadrettet
• Fysio- og ergoterapeuter samt andet sundhedsfagligt personale, der i deres daglige møder borgere med psykosociale vanskeligheder, misbrug eller sindslidelser i forskellig grad.

Moduler i uddannelsen

Der opstartes uddannelsesforløb hvert halve år.
Kommende uddannelser: 12. marts 2018.
Begge indeholder følgende moduler fordelt mellem nedenstående datoer:
Introduktion til Kognitiv Metode
12. – 14. marts 2018
Et modul, hvor du får indsigt i den basale teori om den kognitive model.
Selvværd/caseformulering
9. – 11. april 2018
Det indledende arbejde med brugeren øves med formulering af den mentale livshistorik. Vi tager udgangspunkt i nedsat selvværd.
Assertionstræning, spørgeteknik og vredeshåndtering
7. – 9. maj 2018
Overvejende et kommunikationsmodul, hvor du lærer teknikker til ligeværdig og respektfuld dialog -ikke mindst til håndtering af modstand. Vi kigger især på vrede, der kan have mange former.
Depression, teori og praksis
4. – 6. juni 2018
Du lærer at arbejde med teknikker og metoder, hvor den kognitive metode har vist sig at være en af de mest effektive mod depression og stress.
Angst, teori og praksis
25. – 26. juni 2018
Indsigt i og arbejde med angstproblematikker. Du får modeller og metode til at kunne give “hjemmearbejde” til den angste. Også ved angst er den kognitive metode yderst effektiv.
Misbrug, teori og praksis
13. – 15. august 2018
Et meget bredt område, hvorunder vi også arbejder med selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse og misbrug i form af manier (fx. ludomani). Vi ser selvfølgelig også på de klassiske misbrugsformer, fx. alkoholmisbrug.
Personlighedsforstyrrelser, teori og praksis
17. – 19. september 2018
Et meget interessant modul, hvor mange ting falder på plads. På dette modul får du indsigt i personlighedernes forskellighed, og dermed også større indsigt i mennesket mere generelt. Du får metoder og teknikker til håndtering af den personlighedsforstyrrede.
Afsluttende gruppe-eksamener
8. – 10. oktober 2018
Modulet giver dig mulighed for fordybelse og dermed større sikkerhed i arbejdet med den kognitive metode.
Vi afslutter med en mundtlig prøve, der kan tages i gruppeform.

Få mere viden om den Kognitiv Metode

Læs mere om metoden i artiklen “Når mennesker skal have hjælp til forandring” som er lavet ud fra et interview med Peter Damby:
Læs interviewet her

Praktisk information og tilmelding

Kurset afholdes i DambyHahns dejlige kursuslokaler på Kongensgade 66-68, 2. sal, 5000 Odense C.
Der vil være gratis adgang til WIFI og print i undervisningslokalet.
Kommende datoer for holdstart
12. marts 2018
29. oktober 2018
Tidspunkter
Kursusdagene afholdes i tidsrummet 9.15 – 15.15.
Forplejning
Frokost, kaffe, the, kage, vand og frisk frugt er inkluderet i deltagerbetalingen.
Pris
Kurset består af 24 kursusdage. Pris: kr. 16.000,- (ex. moms). Der kan aftales betalingsordning.
Udfyld venligst formularen nedenfor:

Ups! We kunne ikke finde din formular.

Udtalelser fra tidligere kursister

Jeg møder mange mennesker hver dag med forskellige problemstillinger. Med denne uddannelse kan jeg arbejde mere professionelt og passe bedre på mig selv. Tusind tak for jeres måde at videregive jeres viden på.
– Dorte Madsen, 30/8 – 2016
Kurset har været yderst indsigtsgivende, brugbart og relevant i forhold til arbejdet med borgere med diverse udfordringer. Underviserne er engagerede, vidende, indsigtsfulde, underholdende og superkompetente på alle måder. Jeg har fået stort udbytte af kurset!
– Henriette Liengård, 29/8 – 2016
Der er så mange borgere som oplever de er strandet. Ved at bruge min kreative side og forskellige skemaer, tror jeg på et bedre liv for borgerne og højere faglighed for mig.
– Susanne Mølgaard 30/8 – 2016
Uddannelsen har givet mig et godt konkret redskab. Caseformuleringen kan ligge et godt fundament for den videre tilrettelæggelse af arbejdet med den enkelte borger.
– Lissy Lysdal, 30/8 – 2016
Et fantastisk supplement ift. samtaler og videre behandling sammen med de øvrige redskaber jeg har. Det har givet mig øget forståelse ift. mange ting.
– Ulla Skovrup Rasmussen, 30/8 – 2016
Fantastisk og meget lærerigt. Det for stor betydning i jobbet.
– Trine G. Sørensen, 30/8 – 2016
Jeg har fået redskaber jeg kan bruge, både privat og i mit arbejde.
– Annemarie Juul Kristensen, 30/8 – 2016
Det har været meget brugbart for mig, da dette arbejdsområde er nyt, efter jobskifte.
– Inge M. Lønborg, 30/8 – 2016
Det er en stor styrke for kurset, at det tilbydes til flere faggrupper. Det har været meget lærerigt, på flere niveauer!
– Rikke Hansen, 25/11 – 2015
Uddannelsen er brugbar på flere niveauer, da jeg kan bruge det, vi har lært både personligt og professionelt. Metoden er meget praksisorienteret og gør det muligt for mig, som socialrådgiver, at anvende metoden i mit arbejde
– Marina Jensen, 25/11 – 2015
Jeg kan støtte/vejlede de borgere jeg arbejder med i mit job, som har nogle fastlåste negative tanker.
– Anette Petersen, 25/11 – 2015
Det har været inspirerende at høre hvor forskelligt folk bruger kursist i deres forskellige erhverv. Samtidig har det givet mange konkrete arbejdsredskaber til det daglige arbejde med borgere.
– Karina Bregendahl-Rafn, 25/11 – 2015
En dybere samt mere praktisk forståelse af et til tider kompliceret område – serveret med indlevelse, passion og humor af underviseren.
– Mette Revsbæk, 25/11 – 2015
Det har givet mig en masse nye værktøjer. Jeg ønsker at implementere indholdet i mit arbejde med nye procedure.
– Kasper Pedersen, 25/11 – 2015
Et godt fagligt niveau, hvor alle kan være med. Stort udbytte.
Gode undervisere – gode til at formidle på en underholdende og samtidig dyb faglig måde. Fantastisk kursus.
– Maiken Engmark, 25/11 – 2015
Der har været højt fagligt niveau i en uhøjtidelig stemning, det har været muligt at spørge dumt uden at føle sig dum. – Dejlig humor.
– Anette Andersen, 25/11 – 2015
Jeg har fået en ny metode til mere effektivt at give borgere værktøjer til personlig udvikling i jobcenter rammer.Det har været et fantastisk inspirerende forløb.
– Jeanette Gotenborg, 25/11 – 2015
En uddannelse, som har givet mig en værdifuld forståelse af den kognitive tilgang. En viden som jeg kan anvende i mødet med andre mennesker både professionelt og privat. Uddannelsens opbygning med 3 dages undervisning om måneden gjorde det muligt at implementere det lærte løbende i mit arbejde. På denne måde havde jeg allerede ved uddannelsens afslutning aktivt brugt det tillærte i mit professionelle arbejde som socialrådgiver.
– Ida Nørbygaard, 20/11- 2014
Lærerigt, spændende og nødvendigt ifht arbejdet med mennesker og vores beskrivelser. Peter er utroligt behagelig, anerkendende og kan holde tråden hele tiden. Han har en kæmpe stor viden om mange forskellige faggruppers opgaver og ikke mindst stor respekt og forståelse for de mange forskellige menneskers vanskeligheder. Vigtig viden og brugbare redskaber. Jeg havde lidt svært ved at sidde stille i så mange timer 🙂
– Signe Damkjær Bang, 20/04 – 2015
Kurset har givet mig en større indsigt i menneskers reaktionsmåder og en bedre måde at samarbejde med fagpersoner på indenfor det lægefaglige/psykiatriske område
– Hanne, 20/04 – 2015
Formen har været god. Tre sammenhængende dage i måneden har passet mig fint ift. mit daglige arbejde, og at jeg har kunne reflektere over tingene.
– Helle, 20/04 – 2015
Jeg har fået øget indsigt i betydningen af at leve med psykiske lidelser/ og kan omsætte det i en bedre indsats i mit arbejde for og med disse borgere.
– Mette, 20/04 – 2015
Et godt supplement til socialrådgiveruddannelsen og arbejdet som socialrådgiver
– Mariann, 20/11 – 2014
Rigtigt god uddannelse, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde og generelt i min hverdag og tankegang. Undervisningen var god, og der var en del gruppearbejde, som gjorde, at jeg kunne få brugt teorien på praktiske eksempler.
– Lotte, 20/04 – 2015
—– Og mange, mange flere……

Uddannelse hos DambyHahn

Dambyhahn udbyder forskellige kursusforløb og uddannelser målrettet personale og privatpersoner, der i sit daglige – som oftest i arbejdsregi – støder på udfordringer af psykologisk karakter. Det være sig i kontakten med patienter, klienter, borgere og kunder.
Hvis den organisation eller faglighed, som du er tilknyttet, har særlige ønsker og behov, skræddersyr vi gerne et forløb til lige netop disse. Du er altid velkommen til at ringe på telefon 6220 7490 eller på mail: klinik@dambyhahn.dk og komme i kontakt med en af vores psykologer.