Kilde: Arbejdstilsynet
læs mere på Arbejdstilsynet.dk om psykisk arbejdsmiljø.

Stress kan behandles effektivt ved at fjerne den belastning, der giver stress og samtidig arbejde med personlig hensigtsmæssig stresshåndtering.

Undersøgelser viser, at stress rammer flere og flere på arbejdet.

Følgende kan forårsage stress på arbejdspladsen, hvis man ikke er opmærksom på disse risikofaktorer og tager sine forholdsregler:

  •  For lave eller for høje krav
  • Ringe indflydelse på eget arbejde
  • Ringe kollegial eller ledelsesmæssig støtte og feedback
  • Traumatiske begivenheder i arbejdet, fx vold eller trusler om vold
  • Arbejde med mennesker
  • Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte arbejdstider
  • Fysiske forhold som varme, støj mm.