For mange mellemledere er stress et vilkår, som stammer fra krydspresset mellem medarbejderes forventninger og topledelsens krav.
For at forebygge stress må mellemlederen erkende symptomerne, udøve aktiv selvledelse og bruge sit eksterne netværk.
Og så må man stå fast på, at topledelsen sal hjælpe med at prioritere i opgaverne.

Artiklen kan læses i sin helhed på Netværk Danmarks hjemmeside: Stress skal bekæmpes med ledelse