DambyHahn har mangeårig erfaring med supervision, coaching og rådgivning af såvel ledere som medarbejdere. I et coachingforløb hos DambyHahn erhvervspsykologi er erhvervspsykologisk rådgivning og personlig vejledning et naturligt element. Hos os skal du ikke finde alle svarene selv.

Case: Gruppesupervision og ledercoaching:

En leder fra en privat boinstitution for utilpassede unge henvendte sig til Rikke Hahn, med udfordringer i form af usikkerhed i organisationen som følge af lederskifte, kulturændringer, usikkerhed om egne pædagogiske metoder og mange episoder med udadreagerende unge.

Vores tilgang er målrettet den enkeltes udfordringer. Kommer man i supervision for at få sparring og rum til refleksion, sættes fokus på egne ressourcer og aktivering af egne løsninger. Kommer man med henblik på at få konkrete redskaber, er stilen mere rådgivende, instruerende og handlingsanvisende. I denne case blev indsatsen en blanding af supervision og rådgivning for personalegruppen, samt coaching af lederen, med henblik på styrkelse og synliggørelse af lederskabet.

Resultater

Organisationen blev skærpet på egne pædagogiske visioner, målsætninger og redskaber, hvilket direkte kunne aflæses i markant færre voldsomme episoder med de unge. Tydeligere ledelse medførte klarhed og mindre uro i personalegruppen, såvel som i unge-gruppen, og bedre trivsel for alle. Via skærpelse af visioner og målsætning er det ydermere lykkedes organisationen at øge antallet af unge og dermed styrkelse af organisationens økonomiske fundament. På denne måde styrkedes ikke bare de ’bløde værdier’ som øget refleksionsevne, sikrere pædagogik og personaletrivsel, men også mere ’hårde værdier’ som bedre resultater og sikring af bundlinje.

Case: Executive coaching:

En produktdirektør fra et stort forsikringsselskab henvendte sig for coaching på håndtering af strategisk ledelse og personaleledelse i eget segment. Herunder håndtering af egne udfordringer på et personligt plan i forhold til at indgå i lederrollen.

Resultater

Via 6 seancers intensiv coaching blev hans personlige kompetencer og udfordringer grundigt afdækket, og indsats iværksat. Efter få seancer meldte han tilbage, at han opnåede langt bedre relationer til sine ansatte, var i stand til at motivere dem bedre, og kunne anvende sin personlige autoritet i lederrollen på en mere konstruktiv måde. Han oplevede at have fået nye strategier til komplekse ledelsesmæssige udfordringer, og havde fået øget sin bevidsthed om egen unikke identitet som leder.

VORE KUNDER UDTALER

‘Simon’

Forløbet med Rikke har givet mig øget indsigt i mine egne ledelsesmæssige kvaliteter og udfordringer. Jeg har via forløbet fået redskaber til øget selvindsigt og indsigt i andre, og dermed er jeg blevet bedre til at motivere mine medarbejdere. i forløbet med Rikke har jeg arbejdet med:

  • executive lederadfærd – skabe overblik, læne mig tilbage i sædet, pege på “fælles mål”, stille krav
  • herunder selvbeherskelse og situationsfornemmelse (fornemmelse af: hvor er den anden?) – særligt når jeg bliver emotionelt presset eller udfordret (som f.eks. Ved passiv / indirekte kritik) – redskaber: at tage en pause til at fatte mig (fx notere egne reaktioner – følelser, tanker, adfærd – hensigtsmæssig adfærd), tælle til 10, sige: “Det vil jeg gerne vende tilbage med på næste møde”, sige: “Hvad siger andre til det?”, lægge den tilbage til afsenderen i stedet for selv at tage ansvaret, mm.
  • Ovenstående øger i sig selv robustheden
  • Ledelse opadtil – tydelig og synlige forventninger – særligt overfor autoriteter, der ikke selv er synlige og tydelige
‘Simon’direktør i stort dansk forsikringsselskab
‘Martin’

Kære Rikke,

Tusind tak for en fantastisk god og åben dialog, det glæder mig meget at vi er kommet godt fra start i vores dialog, og ikke mindst at du forstår mig – får mig til at tænke – og får mig udfordret.

MVH ’Martin’

‘Martin’direktør i stort dansk forsikringsselskab, (coachee)

VI LØSER OPGAVER FOR