Konflikter er en uundgåelig del af et arbejdsliv. Oftest kan vi håndtere det på egen hånd, men ind i mellem bliver konflikterne ikke identificeret og håndteret i tide, hvorved de eskalerer. Kendetegnende er, at når man er krænket på egne værdier, egen personlighed og egen moral – så truer konflikten med at få destruktiv indflydelse på trivsel, arbejdsglæde og arbejdsevne.

Rikke Hahn har arbejdet med konflikthåndtering, i konkrete sager, som konfliktmægler, mediator og løsnings’hjælper’. Hun har tillige afholdt kurser, seminarer og temadage om konflikters natur og konfliktløsning, ligesom hun har skrevet en videnskabelig artikel om konflikthåndtering og personlighed.

Case

Rikke Hahn blev kontaktet af en virksomhed, hvor et sekretariats arbejde var gået helt i hårknude, grundet konflikter omhandlende forskellige arbejdsmetoder, forskellige personligheder og en række misforståelser som følge heraf. HR var tæt på afskedigelse af den ene medarbejder, men da begge medarbejdere var dygtige og fagligt skattede, forsøgte man sig først med en konfliktmægling.

Rikke Hahn gennemførte konfliktforløb for de to medarbejdere; omhandlende

  • undervisning om konflikters natur
  • interview af begge parters syn på sagen, samt begges løsningsforslag
  • mægling, rådslagning, fælles løsningsforslag og fælles handlingsplan
  • fælles tilbagemelding til nærmeste leder / HR
  • opfølgning på handlingsplanen

Resultat

I dette tilfælde lykkedes det at få parterne til at ændre perspektiv, således at de fik udvidet deres horisont, og kunne se sagen fra hinandens synspunkt. De blev enige om klarere grænser, samt hvordan de måtte sige fra i forhold til hinanden. De fik lavet en solid og realistisk handlingsplan – som i dag, flere år efter indsatsen – stadig holder.

I andre tilfælde fører konfliktmæglingen til at såvel de ansatte som organisationen enes om, at én eller begge parter må hjælpes videre. Under alle omstændigheder hjælper indsatsen altid til at organisation, ledelse, HR og medarbejdere får en saglig og etisk håndtering af dilemmafyldte sager.

VI LØSER OPGAVER FOR