DambyHahn har erfaring med at udvikle organisationer.
Der er ofte tale om processer, hvor virksomhedskultur og forandringsledelse er i spil.

Mange virksomheder har i dag store udfordringer, hvor fleksibilitet og evne til omstilling er afgørende. DambyHahn tilbyder kurser og processer der fremmer virksomhedens evne til at kunne klare sig i en omskiftelig verden.

Case

Aktuelt kører vi et 3-årigt projekt for Forebyggelsesfonden i Svendborg Kommune.
Projektet er et trivselsprojekt, hvor vi hjælper kommunens medarbejdere med at øge arbejdsglæde og trivsel, bl.a. med henblik på færre sygedage.

I projektet indgår ca. 140 medarbejdere, alle modtager 4 individuelle samtaler med henblik på at sætte sig mål og efterfølgende at forfølge disse. Desuden er samtlige medarbejdere tilknyttet en supervisionsgruppe som løbende superviseres af DambyHahn og endelig skal samtlige medarbejdere igennem en uddannelse bestående af 7 moduler, hvor både kognitiv metode og teori, stressforebyggelse og mindfulness, konflikthåndtering og meget andet.

Resultater

Halvvejs gennem forløbet, og på en scala fra 10 til 50 har medarbejdere gennemsnitligt vurderet DambyHahns indsat til 46. Der er med andre ord meget stor tilfredshed, ligesom flere medarbejdere kvalitativt har tilkendegivet, at de kan identificere bedre trivsel efter opstart af projektet.

DELTAGERUDTALELSER

Jobcenter Svendborg

Vi oplever, at organisationen har taget et stort ryk, som hele projektet har medført. Tidligere var folk meget bange for forandringer, selv små forandringer skabte rigtig meget uro. Og vi er jo hele tiden i forandringer, både på grund af lovgivninger på området, som ændres, og på grund af besparelser, der fører til organisatoriske ændringer. Men efter at medarbejderne har fået redskaber til at se på sig selv og egne tanker og følelser i et presset situation, og også til at finde roen i sig selv, så er det blevet meget anderledes.”…”De er faktisk gået fra at være bange for forandringer til at blive medskabende og initierende af forandringer.

Trivselsprojekt  2011-2014, gennemført af Rikke Hahn

Jobcenter SvendborgJobcenterchef, intern projektejer
Jobcenter Svendborg

Vi har fået ballast til at stå imod stress og udefrakommende pres, og vi har fået indre styrke til at klare omstruktureringer. Det er, som om organisationen er blevet stærkere.

Jobcenter SvendborgTeamleder, deltager i projektet
Jobcenter Svendborg

Det vigtigste for mig i projektet har været at lære at jeg selv bestemmer om jeg vil kigge indad, på hvad jeg selv har indflydelse på, eller om jeg vil kigge udad, på hvad andre gør og ikke gør. Men når jeg kigger udad, bliver jeg mindre tilfreds og mere stresset.

Jobcenter Svendborgsocialrådgiver, deltager i projektet

VI LØSER OPGAVER FOR