I DambyHahn er vi specialiserede i at tilrettelægge og gennemføre objektive, erhvervsrettede assessment- og udviklingscentre for vore kunder. Dette primært for ledere og specialister, men virksomheden kan ligeledes udbyde assessment og udviklingscentre for medarbejdere, med  målsætningen fremtidig karriereplanlægning og fastholdelse af medarbejderen.

I tilrettelæggelsen af en assessment, samarbejder vi tæt med kunden. Dette for at kunne tilpasse vore produkter, så virksomhedens kultur, værdier og overordnede mål inkorporeres i assessmentmaterialet.

Ved en personvurdering foretaget af DambyHahn sikres virksomheden således en skræddersyet løsning, foretaget med høj professionel standard.

Produktbeskrivelse / Beskrivelse assessment center

Mål: Målet med et assessment center er at såvel kandidat som virksomhed får et eksakt billede af  medarbejders ressourcer og udviklingsområder i forhold til et specifikt job. Dette er en solid ballast for rekruttering, jobmatch, karriereplanlægning og personlig udvikling.

Kravprofil: I et assessment center vurderes og evalueres kandidaten i forhold til en række krav, som virksomheden på forhånd har opstillet. Disse er listet i en kravprofil, som virksomheden enten selv har udarbejdet på egen hånd, eller i tæt samarbejde med DambyHAhn. I kravprofilen listes de eksakte kompetencer, man ønsker hos en person i et givet job. Ydermere tages højde for virksomhedens kultur, værdier og overordnede mål.

Udførelse: i et assessment center hos DambyHahn gennemgår kandidaten en række personlighedstest, omtanketest, samarbejdsøvelser og indbakkeøvelser samt simuleringstest, som alle er veldokumenterede testværktøjer. Tilsammen belyses således kandidatens forskellige kompetencer og udviklingsområder i relation til jobbet – og i relation til egne personlige mål. Med udgangspunkt i skriftlig og mundtlig feedback på personlige ressource- og udviklingsområder, coaches kandidaten til fremtidig optimal ressourceudnyttelse. For sikring af implementering og fastholdelse af udviklingen, kan videre forløb aftales.

Samarbejde med virksomheden

I tilrettelæggelsen af en assessment, samarbejder vi tæt med kunden. Dette for at kunne tilpasse vore produkter, så virksomhedens kultur, værdier og overordnede mål inkorporeres i assessmentmaterialet.

Ved en personvurdering foretaget af DambyHahn sikres virksomheden således en skræddersyet løsning, foretaget med høj professionel standard.

Virksomhedens udbytte

  • Sikring af at der er et rigtigt match mellem job og kandidat
  • Øget træfsikkerhed i ansættelser – fejlansættelser undgås
  • Øget kendskab til kandidaten, fremadrettet i jobbet
  • Rapport over kandidatens ressourcer og udviklingsområder i jobbet – til såvel kandidater som virksomhed
  • Virksomheden fremstår professionel og etisk korrekt i kandidaters øjne, fordi de har været igennem et sobert og yders professionelt ansættelsesforløb

Kontakt og mere information

Skal du ansætte ny medarbejder, kontakt os på telefon 6220 7490 eller på mail: rikke@dambyhahn.dk

VI LØSER OPGAVER FOR