Trivsel og stress er blevet vigtige temaer i nutidens arbejdsliv. 430.000 danskere (svarende til 10-12 %) er årligt sygemeldt med alvorlig stress, mens 70% af alle danskere i perioder føler sig stressede. Konsekvensen for arbejdspladserne er alvorlige; stress ’smitter’, stress er dyrt og stress fører til dårligere løsning af kerneopgaverne.

Alle kan rammes af stress. Og derfor er en organisatorisk indsats for at forebygge stress samt at øge den organisatoriske trivsel en vigtig investering for virksomheder. Rikke Rye Hahn gennemfører trivselsforløb i virksomheder, rådgivning af HR om stresshåndtering, samt individuelle stresscoachingforløb:

Temaer i trivselsforløb:

 • Opbyggelse af en skarp og anvendelig trivsels- og stresspolitik, som virkelig har effekt
 • Uddannelse af jeres ledere til at tage ansvar og blive stressmanagers
 • Uddannelse af jeres medarbejdere til at blive egne trivselsagenter
 • Redskaber til at reducere antallet af stresssygemeldinger i organisationen
 • Redskaber til at reducere stressfaktorer, dilemmaer og krydspres i organisationen
 • Værktøjer, i det fortløbende arbejde med stress og trivsel i organisationen

Rådgivning af HR om stresshåndtering:

 • Redskaber til at ’spotte’ stress hos medarbejdere og i grupper
 • Redskaber til håndtering af stress
 • Afklaring af lederens, HR’s, medarbejderens og den eksterne psykologs rolle, opgave og redskaber
 • Redskaber til præcis vurdering, sygemelding / delvis sygemelding, aflastning og plan for den stressramte medarbejder
 • Redskaber til at støtte medarbejderen undervejs
 • Redskaber til at støtte medarbejderen så indslusning efter sygemelding bliver optimal

Temaer i stresscoaching:

 • ’Stop op’ – rådgivning ud fra din tilstand her og nu
 • Rådgivning og diagnosticering om evt. sygemelding
 • Afdækning af arbejdsmæssige situationer, der skaber stress
 • Kortlægning af personlige dimensioner i stressen
 • Rådgivning omkring balancen mellem rolle, ansvar og opgave
 • Styrket evne til at sætte grænser og skabe rum i livet
 • Fokus på livsvalg og beslutninger
 • Vejledning i tilbagevenden til arbejdspladsen; skemalægning for tilbagevenden
 • Vejledning og evt. hjælp til formidling til arbejdspladsen omkring tilstanden, forebyggelse og den gode vej tilbage

VI LØSER OPGAVER FOR